poutní místo Homole

     Nedaleko města Kostelce nad Orlicí leží poutní místo vystavěné na kopci Homole. Původně zde prý stával hrad, který dobyl sám Karel IV. při bojovém tažení proti Mikulášovi z Potštejna. Na konci 17. století tu vyrostl, díky hraběnce Terezii Eleonoře Ugarte, poutní areál. Jádrem celého komplexu je raně barokní kostel Panny Marie Bolestné, kolem kterého se rozprostírá hřbitov. Tím největším unikátem jsou ale svaté schody Scala sancta, na svahu návrší. Tvoří je 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel postavených přesně podle růžence - oblíbené katolické modlitby, která se v různých cyklech opakuje. Počet schodů a odpočívadel je stejný jako počet Zdrávasů a Otčenášů ve Velkém růženci. Kromě poutního místa dala hraběnka Ugarte na vrcholu kopce zbudovat také  první českou školu v tomto kraji. 

Poloha: https://www.google.cz/maps/place/Poutn%C3%AD+m%C3%ADsto+Homol/@50.0526296,16.2574021,686m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470de7c01bf7c88f:0x46a56d3dc379191d!8m2!3d50.0526296!4d16.2595908